helmikuu 6, 2021 Tekniikka 0

Asiakkuudenhallinta on erinomaisen tärkeää yrityksen kannattavuuden ja toiminnan kannalta. Kun asiakkuudenhallinta kaikkine osa-alueineen on kunnossa, on yrityksellä paremmat mahdollisuudet kasvattaa uskollisten asiakkaiden osuutta ja saada myös enemmän kassavirtaa. Asiakkuudenhallintaan kuuluu toki perinteinen mainostaminen ja suora viestintä asiakkaiden kanssa. Sen lisäksi asiakkuudenhallinnassa käytetään kuitenkin hyödyksi myös teknologiaa. Markkinoilta löytyy tällä hetkellä useita erilaisia CRM-ohjelmistoja. CRM on lyhennys sanoista customer relationship management, eli suomennettuna asiakkuudenhallinta. Näitä ohjelmistoja käytetään sen vuoksi, että niiden avulla asiakkaille voidaan luoda parempi palvelukokonaisuus ja toisaalta ohjelmistojen avulla kerätty data auttaa myös yritystä.

Käytännössä asiakkuudenhallinta on siis tärkeää monella eri tavalla. Yritysten kannattaakin panostaa oikeanlaiseen ohjelmistoon, jotta asiakkuudenhallinnasta saadaan paras hyöty irti. Koska erilaisia ohjelmistoja on moneen eri lähtöön, tulee niiden eroihin tutustua ennen valinnan tekemistä. Tärkeintä on pohtia sitä, mikä on tärkeintä ja mitä ohjelmistolta haluaa. Jotkut yritykset päätyvät hankkimaan perustason ohjelmiston, missä ei ole erikoisominaisuuksia. Sen sijaan toiset yritykset panostavat laadukkaaseen CRM-ohjelmistoon, koska ne haluavat saada siitä kaiken hyödyn irti. Jää jokaisen yrityksen päätettäväksi, millainen ohjelmisto on sopivin juuri omiin tarkoituksiin. Varmaa kuitenkin on, että teknologia on muuttanut yritysten toimintatapoja.

Yritysten suosimia asiakkuudenhallintaohjelmistoja

Asiakkuudenhallintaohjelmistojen valitseminen voi siis olla vaikeaa, koska tarjontaa on niin paljon. Pohjoismaissa suositaan muutamaa tiettyä ohjelmistoa. Suosittuja ohjelmistoja ovat esimerkiksi SuperOffice, Lime CRM sekä Microsoft Dynamics. Ohjelmistojen avulla voidaan tallentaa asiakastietoja, ohjata yrityksen omaa toimintaa, analysoida dataa ja kehittää toimintaa. CRM-ohjelmistot ovat siis todella monipuolisia. Ohjelmistoilla voi myös tehdä ennusteita sekä rakentaa erinäisiä kaavioita. Tämä kaikki tehdään kerätyn datan perusteella, eli toisin sanoen faktatietoon perustuen. Ohjelmistot ovatkin syrjäyttäneet perinteisen paperin ja kynän käyttämisen.

Monilla ohjelmistoilla on vieläkin enemmän annettavaa. Ne pystyvät nimittäin tarjoamaan tukea myyntityöhön, jolloin myynnin voidaan olettaa kasvavan. Myynnillä ja kampanjoiden rakentamisella onkin suuri vaikutus yritysten menestymisen kannalta. Kun näihin saa apua ohjelmiston keräämästä datasta, voi esimerkiksi kampanjan suunnitella siten, että se houkuttelee mahdollisimman monia ostamaan. Ohjelmiston avulla voidaan suunnitella kokonainen kampanja, sen tavoitteet ja budjetti. Kannattaa kuitenkin huomioida, että budjetissa on joustovaraa, sillä budjetti tulee ylittymään lähes aina. Kampanjoiden laatuun kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota ja niihin kannattaa panostaa myös rahallisesti. Erinomaisesti toteutettu kampanja maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti ja tuo yritykselle monesti myös uskollisia asiakkaita. Se tarkoittaa enemmän kassavirtaa ja vakaampaa taloudellista asemaa.