toukokuu 30, 2020 Tekniikka 0

Suomi on paperiteollisuuden edelläkävijämaita, jossa sellua on keitetty jo yli sadan vuoden ajan. Paperiteollisuus on yhä merkittävä toimija Suomessa, ja maassamme toimii monia paperialan yhtiötä. Paperin kulutus on jopa 4-kertaistanut 50-luvulta asti, vaikkakin paperin kulutus on globaalisti kääntynyt viime vuosina laskuun. Tämä johtuu siitä, että perinteinen printtimedia on menettänyt asemiaan sähköisen median takia. Toisin sanottuna ihmiset lukevat uutisensa useammin verkosta kuin paperilta.

Myös digitalisaatio on vähentänyt paperin kulutusta. Moni asia hoituu nykyään täysin ilman paperia, kuten yrityksen kirjanpito, jonka lisäksi tunnistautuminen, kuten esimerkiksi sähköinen allekirjoitus Scriven kanssa on tullut jatkuvasti yleisemmäksi. Toisaalta hienopaperin kulutus on kääntynyt valtavaan kasvuun. Tästä johtuen suomalaisia metsiä kaadetaan jopa kiinalaisten vessapaperiksi. Tälläinen kulutus on tietenkin täysin järjetöntä, mutta on tärkeää, että jokainen suomalainen miettii omaa paperinkulutustaan.

Paperin säästäminen on tärkeää

Paperin valmistaminen kuluttaa valtavasti energiaa, mikä lisää kasvihuonepäästöjä. Tämän lisäksi paperin raakamateriaali on elävät puut, jotka joudutaan katkomaan. Metsien kato on globaalisti valtava ongelma, ja erityisesti kehitysmaissa metsiä kaadetaan niin kiihtyvällä tahdilla, että se uhkaa kiihdyttää ilmastonmuutosta eksponentiaalisesti.

Suomessa onneksi ei ole olemassa metsäkatoa, sillä kaatuneiden puiden tilalle istutetaan aina uusia puita. Kuitenkin vain aniharva metsä on Suomessa luonnontilassa, vaan suomalainen metsä on niin kutsuttua peltometsää eli viljeltyä metsää. Metsien hakkuut haittaavat luonnon monimuotoisuutta myös Suomessa, jossa monet vaarantuneet ja uhanalaiset laji tarvitsevat metsien puustoa ja suojaa. Erityisen haavoittuvassa asemassa on Lapin metsät, joita suuret yhtiöt pyrkivät jatkuvasti hakkaamaan luonnonsuojelijoiden vastustuksesta huolimatta.

Metsien säilyminen on planeetalla asumisen elinehto, jonka takia esimerkiksi paperin säästämisellä on merkittävä rooli. Tämän lisäksi kaikki suomalaiset voivat tukea metsien luonnonvaraisuutta tukemalla esimerkiksi luonnon perintösäätiön erilaisia kampanjoita. Erityisen tärkeää on, että suomalaiset muuttaisivat ajattelutapaansa. On tärkeää nähdä metsä muunakin kuin vain hyödykkeenä. Metsä on paitsi elinehto, myös tärkeä osa suomalaista kulttuuria ja ekosyystemiä.