lokakuu 18, 2017 Tekniikka 0

Terveydenhuolto on aina ajankohtainen ja kuuma keskustelunaihe, lähes kaikissa maissa. Hyväksyttiin sitten mitä tahansa lakeja tai suunnitelmia, aina löytyy parannettavaa ja aina löytyy sellaisia ihmisiä, joiden mielestä mennään väärään suuntaan. Suuri osa terveydenhuollon ongelmista liittyy siihen, että ennaltaehkäisevää hoitoa ei anneta tarpeeksi ja terveelliset elämäntavat puuttuvat yhä useammalta. Tulevaisuudessa tilanne tulee kuitenkin toivottavasti muuttumaan.

Toinen ongelma terveydenhuollossa on se, että kun sairastutaan tai loukkaannutaan, lähdetään lääkärin hakemaan hoitoa. Tämä toimii joissain tilanteissa, mutta mikäli ongelma osoittautuu vakavaksi tilaksi, tulee tästä aiheutumaan valtiolle paljon kustannuksia. Terveydenhuolto tulee siis keskittymään yhä enemmän ennaltaehkäisyyn, jolloin sairastumisen mahdollisuus pyritään minimoimaan, tai edes huomaamaan ajoissa. Tietenkään kaikkea ei voida estää, mutta riksitekijöitä voidaan minimoida. Näitä voivat olla omat elämäntavat, geenit, ympäristö, tai kaikkien näiden yhdistelmä, eikä riskejä tajuta ennen kuin on liian myöhäistä. Tulevaisuudessa ihmisillä on mahdollisuus nähdä omat riskitekijät ja eri sairauksien mahdollisuudet, jolloin motivaatio elämäntapojen muuttamiseen kasvaa. Terveelliset elämäntavat omaava henkilö voi myös saada tiettyjä etuja terveydenhoitoon liittyen, kun taas niille, jotka jättävät riskit huomiotta, on tiedossa sakkoja ja rangaistuksia.

Tämän toimivuutta voidaan itse pohtia, mutta loppupeleissä jokaisen olisi hyvä ottaa vastuuta omasta terveydestä, niin pitkälle kuin mahdollista. Vain koska halutaan olla epäterveellisiä, ei voida olettaa muiden maksavan kalliita laskuja.