syyskuu 22, 2017 Tekniikka 0

Nykyään on vaikea olla huomaamatta, kuinka moni ihminen on uppoutunut oman älypuhelimen, tai tabletin, sisältöön, jopa ulkona kävellessä. Ihmiset vaikuttavat olevan kuin yhtä koneiden kanssa ja jättävän ulkomaailman täysin huomiotta. Tämä antaa hiukan pelottavan kuvan tulevaisuudesta, jossa ihmiset eivät välttämättä poistu tietystä huoneesta ollenkaan, koska kaikki voidaan suorittaa netin avustuksella. Asia ei kuitenkaan ole välttämättä näin. Laitteilla voi olla myös positiivinen vaikutus elämäämme, sillä niitä voidaan hyödyntää muuttamaan ihmisten ajattelutapoja ja kehittämään esimerkiksi oppimista, muistia ja logiikkaa. Tätä kutsutaan kognitiiviseksi teknologiaksi.

Se ei sisällä pelkästään elektronisia apuvälineitä, vaan laajan kirjan muita asioita, joilla ihmisen ajattelua voidaan parantaa. Kognitiivinen teknologia ei siis pyri ajattelemaan henkilön puolesta, vaan antamaan tavan, jolla omaa ajattelua voidaan muuttaa kehittyneemmäksi ja tehokkaammaksi. Sen avulla vaikka oppikirjat voidaan muuttaa älykkäiksi. Oppilailla on mahdollisuus kysyä kirjalta kysymyksiä koska tahansa, esimerkiksi liittyen johonkin kirjassa mainittuun asiaan. Näin saadaan heti tietoa siihen asiaan, mikä aiheuttaa ongelmia tekstin ymmärtämisessä ja tiedon sisällistämisessä. Samaa teknologiaa voidaan siis hyödyntää lukuisiin eri asioihin ja sillä uskotaan olevan myös annettavaa sellaiseen teknologiaan, joka pyrkii mahdollistamaan esineiden ja asioiden liikuttamisen mielen avulla. Joka tapauksessa kognitiivinen teknologia keskittyy ihmisen ajatusten ja toimintojen parantamiseen, luoden uusia mahdollisuuksia jokaiselle.