toukokuu 16, 2018 Tekniikka 0
Robotteja hyödynnetään opetuksessa.

Digitalisaatio on nykyään tärkeä osa opettajan jokapäiväistä työtä ja opettamista. On erittäin tärkeää, että opettajat ovat avoimesti mukana kehittämässä digitalisaatiota eteenpäin ja hyödyntävät sen tuomia mahdollisuuksia opetuksessa. Myös robotit ovat tulleet mukaan opetukseen ja niitä käytetään jo jonkun verran opetuksen apuna. Robotit ovat varsin hyvä väline oppia asioita ja kerrata jo opittua. Robotiikka on tällä hetkellä kehittymässä huimaa vauhtia ja tulevaisuudessa robotteja uskotaan voivan muokata myös oppilaiden taitotasoon. Useissa kouluissa on jo nähty robotteja vierailemassa luokissa. Robotit ovat vielä suhteellisen kalliita, mutta onneksi robotin hankintaa varten voi saada rahoitusta. Esimerkiksi https://www.freedomrahoitus.fi/ auttaa pienissä ja suurissa hankinnoissa, joten robotin hankkimista opetukseen ei kannata lykätä rahan puutteen vuoksi.

Robotiikka on nykyaikaa.

Robotiikka on nykyaikaa ja tätä päivää. Robotteja tulee tulevaisuudessa olemaan yhä enemmän, joten robotiikassa kannattaa jo tässä vaiheessa olla aktiivisesti mukana. Robotteja on tähän mennessä käytetty kouluissa etenkin matematiikan ja kielten oppimiseen. Robotics kielten oppimiseen ovat ns. humanoidirobotteja, jotka ovat ulkomuodoltaan varsin ihmismäisiä. Opetuksessa käytettävät harjoitusrobotit ovat siitä erinomaisia, että ne eivät väsy toistoihin. Matematiikkarobotit muistuttavat ulkomuodoltaan pöllöä. Niissä on näytöt, joissa tehtävät näkyvät. Robotit kertovat tehtävät ääneen. Ne myös tunnistavat oppilaiden vastaukset. Yksi robottien etu on se, että lapsi voi opetella matematiikkaa ja kieliä niiden avulla vaikka hän ei osaisi vielä edes lukea. Tulevaisuudessa robotteja tullaan näkemään kouluissa ja oppilaitoksissa yhä enemmän. Robotiikkaa oppii vain käyttämällä robotteja ja robotteja voi kehittää eteenpäin vain kokemuksen pohjalta. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että niin opettajat kuin oppilaitoksetkin ovat aktiivisia digitalisaation eteenpäin viemisessä ja robotiikan käyttöönotossa. Jotta robotit voivat toimia uusissa ympäristöissä niiden tulee kyetä oppimaan ja sopeutumaan. Ne oppivat mm. omista kokemuksistaan, joten jos robotti tekee virheen ei sitä kannata hätkähtää. Seuraavalla kerralla robotti muistaa oikean vastauksen!

Digitalisaatio on osa opettajan arkea.