elokuu 3, 2018 Tekniikka 0

Suomi on elänyt 2010-luvulla taloudellisesti erittäin vaikeita aikoja. Vuonna 2008 käynnistynyt kansainvälinen talouskriisi ja myöhemmin Euroopassa vallinnut eurokriisi pitkittivät taloudellisen apatian aikaa maassamme niin pitkäksi, että monelta alkoi loppua jo toivo paremmasta. Vasta aivan viime vuosina ovat talousluvut kääntyneet parempaan suuntaan, ja yritykset ovat alkaneet taas palkata uusia työntekijöitä.

Talouden heikkouden tilaa kesti niin pitkään, että Suomessa puhutaan “menetetystä vuosikymmenestä”. Entä jos tulevaisuudessa talous kehittyisikin normaaliin tapaan, mutta työntekijöitä ei enää tarvittaisi? Yritykset, kuten erilaisia koneita myyvä kellfri.fi kyllä pärjäisivät, mutta miten kävisi tavallisen työntekijän, jonka täytyy jostakin saada rahaa asumiseen, ruokaan ja muihin välttämättömiin menoihin? On mahdollista, että tulevaisuudessa meidän on pakko keksiä vastauksia tämänkaltaisiin kysymyksiin.

Teknologia muuttaa työtä

Saksalaisten sukunimet liittyvät usein siihen, mitä kyseinen suku teki työkseen. Fischerit olivat kalastajia, Müllerit mylläreitä ja Schneiderit räätäleitä. Nämä sukunimet ovat peräisin satojen vuosien takaa ja voimmekin hyvin havaita, että vaikka kyseiset sukunimet ja työt olivat hyvin yleisiä, työskentelee nykyisin enää hyvin harva näissä ammateissa. Työtehtävät ovat siis muuttuneet, ja muutoksen takana on pääasiassa teknologinen kehitys.

Talous tarvitsee teknologiaa

Ennen viime vuosien talouskasvua Suomen talous ei juuri kasvanut, muttei toisaalta juurikaan supistunut, pois lukien talouskriisien pahimmat vaiheet. Siitä huolimatta puhuimme kriisistä. Tämä johtuu siitä, että nykyinen talous tarvitsee jatkuvaa kasvua. Mikäli kasvu pysähtyy, alkavat ihmiset menettää työpaikkojaan ja valtio velkaantuu.

Paras keino pitää talouden rullat pyörimässä on kasvattaa tuottavuutta. Tuottavuuden määritelmän mukaan tuottavuus kasvaa, kun pienemmällä panoksella saadaan suurempi tuotos. Toisin sanoen, kun saadaan tuotannossa aikaan “enemmän vähemmällä”, tuottavuus paranee. Teollisesta vallankumouksesta lähtien tuottavuus on parantunut erityisesti teknologisen kehityksen myötä. Esimerkiksi tietokoneet ja liukuhihnatuotanto ovat parantaneet tuottavuutta valtavasti.

Teknologinen kehitys vie työpaikkoja

Teollinen vallankumous mahdollisti edullisten tekstiilien myymisen massoille, mutta kaikki eivät suinkaan olleet siitä iloisia. Käsityöläiset, jotka olivat aiemmin saaneet mainiota elantoa työstä, joka oli nyt koneellistettu, olivat raivoissaan. He joutuivat nimittäin etsimään uuden elannonlähteen. Osa näistä käsityöläisistä aiheutti mellakoita Englannissa, kun he rynnivät raivoissaan tehtaisiin ja tuhosivat koneita. Heitä ryhdyttiin kutsumaan luddiiteiksi.

Teknologinen kehitys myös tuo työpaikkoja

Kuten aiemmin, myös nykyään osa on huolissaan teknologian viemistä työpaikoista. Näitä ihmisiä kutsutaan joskus hieman halventavasti uusluddiiteiksi. On helppo nähdä teknologian viemät työpaikat, kun vaikkapa aiemmin kolme ihmistä työllistänyt tuotantolinja automatisoidaan yhden työntekijän voimin pyöritettäväksi.

Vaikeampaa on sen sijaan nähdä tuottavuuden kasvun tuomat työpaikat. Ne voivat nimittäin sijaita hyvinkin kaukana siitä kohteesta, jossa teknologia on korvannut ihmistyötä. Esimerkiksi tehdas voi tehostuneen tuotannon myötä valmistaa enemmän tuotteita pienemmällä työntekijämäärällä, jolloin se tarvitsee enemmän raaka-aineita ja kuljetuksia. Näin teknologia lisää työpaikkoja kuljetuksissa ja raaka-aineentuotannossa.

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa

On kuitenkin vaikeaa arvioida, millaisia vaikutuksia teknologialla on. Jopa alaa pitkään tutkineet asiantuntijat esittävät keskenään ristiriitaisia arvioita siitä, uhkaako teknologinen työttömyys tulevaisuudessa. Kaikki lienevät kuitenkin varmoja siitä, että työt ja toimenkuvat muuttuvat tulevaisuudessa – osa enemmän ja osa vähemmän. Suomessa asiantuntijat ovat pääsääntöisesti olleet sitä mieltä, että maallemme automaation ja teknologian kehitys on toivottavaa, sillä muihin maihin verrattuna Suomessa on hyvin vähän sellaisia töitä, joita teknologinen kehitys uhkaisi. Olennaista lienee olla valmis aina oppimaan uutta – osaavalle ihmiselle työtä on tähän mennessä riittänyt aina.