elokuu 29, 2019 Tekniikka 0

Mitä teknologia itse asiassa tarkoittaa? Teknologia on pohjimmiltaan ihmisen kehittämä keino tai väline, jonka avulla päivittäisen elämän askareita voidaan huomattavasti helpottaa.

Teknologiaan sisältyy mukaan soveltava osaaminen siitä, miten tiettyjä apuvälineitä voidaan päivittäin käyttää hyödyksi eri puolilla maapalloa. Teknologiasta puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti korkealuokkaisia älylaitteita, kuten puhelimia, tietokoneita, turvalaitteita, sähköä ja monenlaisia elektronisia kojeita ja laitteita.

Teknologiaa voi nähdä kodeissa, työpaikoilla ja erilaisissa laitoksissa, eli käytännössä teknologiaa on esillä ympärillämme lähes koko ajan. Suomi on nykyään ja varmasti myös tulevaisuudessa teknologian käytön kärkimaita.

Teknologia muuttaa maailmaa

Teknologia muuttaa jatkuvasti työelämän totuttuja tapoja ja sääntöjä kaikkialla maailmassa. Teknologian avulla voidaan panostaa myös parempiin talousnäkymiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Teknologiaa halutaan kehittää yksittäistä ihmistä ja tulevia sukupolvia ajatellen. Teknologian kehityksessä halutaan aina toteuttaa tasa-arvoa, eli yhdenvertaisuutta.

Korkealuokkainen teknologia on usein hintavaa ja sitä esimerkiksi kotiin

hankkiakseen pitää olla usein säännölliset ja hyvät tulot. Raha-asiansa hyvin hoitava henkilö voi Sambla OY -palvelun kautta kilpailluttaa markkinoilla olevia lainantarjoajia ja ottaa sopivan lainan asiakasystävällisillä ehdoilla.

Korkealuokkaista teknologiaa ihmisen ehdoilla

Teknologia ja siitä keskusteleminen koetaan usein “kovaksi” ja kaikenlaiset tunteet ja inhimilliset arvot unohtavaksi asiaksi. Ihmisläheisyys, tasa-arvo, turvallisuus ja vastuuntunto ovat käsitteitä, joiden ei haluta unohtuvan teknologian kehittymisen myötä.

Monet sosiaali- ja terveysalan työntekijät ovat ajoittain kokeneet teknologian ja sen jatkuvan kehittymisen uhkana itselleen. Terveysalalla työskentelevät pelkäävät työpaikkojensa puolesta, sillä joillakin aloilla koneet ovat lähes syrjäyttäneet ihmiset.

Useimpien mielestä on tärkeää, että teknologian hyödyt voidaan osoittaa konkreettisesti työelämässä.

Tulevaisuudessa teknologian toivotaan ohjaavan käyttäjäänsä esimerkiksi

intuitiivisia käyttöliittymiä tarjoamalla. Erityisesti toivotaan, että kaiken ikäiset ihmiset voisivat kokeilla korkean teknologian avulla toteutettuja laitteita iästä, koulutuksesta tai sukupuolesta riippumatta. Parhaimmillaan teknologian käyttö tuo lisää mielenkiintoa useimpien henkilöiden työnkuvaan, tarjoaa lisää tietoa ja tuo mukanaan lisää vapaa-ajan mahdollisuuksia.

Teknologian kehittymisen tuleminen tuo ihmiskunnalle jatkuvasti uusia oivalluksia ja sen myötä erilaisia työelämässä käytettäviä helpottavia työmenetelmiä- ja tapoja.

Teknologian hyödyt ja haitat

Teknologian kehittyminen koetaan yleisesti erittäin positiivisena seikkana, mutta jokaisella asiansa on myös haittapuolensa. Teknologian ja sen vaikutusten tuloa yhteiskuntaan ei kukaan voi estää, mutta ei siihen liene tarvettakaan. Tärkeintä on, että jokainen ihminen yhteiskunnassa löytää teknologiasta jotain itselleen ennestään tuttua, jotain käyttökelpoista ja hyödynnettävää niin kotona kuin työpaikallakin.

Moni miettii sitä, voiko teknologiaa ja sen hyötyjä kyseenalaistaa? Onko siihen edelleenkään tarvetta, ja onko olemassa mitään muuta mikä voisi korvata teknologian avulla tulleet saavutukset. Mielipiteitä on monia, puhutaan sitten teknologian aikaan saamista hyödyistä tai haitoista.

Teknologiaa voi siis kaiken kaikiaan esiintyä missä tahansa. Yhteiskunnan kehitys, energian tuotanto, asuminen, maatalous, ruoka ja juoma, teollisuus, josta esimerkkeinä metalli- ja lääketeollisuus sekä erilaiset työkalut ovat oivia esimerkkejä energian tuotannosta.

Teknologialla on aina ollut ja tulee myös olemaan tärkeä merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin ja työllisyyden kannalta. Lyhyesti sanottuna, kaiken aikaa jatkuva teknologian kehitys kannustaa innovatiivisuuteen ajatteluun ja toisinaan myös rakentavaan kriittisyyteen.